Giới thiệu Tư vấn Khách hàng tiêu biểu Hỗ trợ trực tuyến Thiết kế web Toàn Quốc
 Tin tức

Bảng giá hosting - server

           

                

Bảng giá tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền

Phí cài đặt

Phí duy trì hàng năm

Transfer HALO

 

Tên miền

Phí cài đặt

Phí duy trì hàng năm

Transfer HALO

.com

Miễn phí

250.000 đ

250.000 đ

 

.vn

350.000 đ

480.000 đ

Miễn phí

.net

Miễn phí

250.000 đ

250.000 đ

 

.com.vn

350.000 đ

350.000 đ

Miễn phí

.org

Miễn phí

250.000 đ

250.000 đ

 

.net.vn

350.000 đ

350.000 đ

Miễn phí

.us

Miễn phí

205.000 đ

205.000 đ

 

.org.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.cc

Miễn phí

460.000 đ

460.000 đ

 

.info.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.asia

Miễn phí

360.000 đ

360.000 đ

 

.gov.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.me

Miễn phí

610.000 đ

610.000 đ

 

.edu.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.tel

Miễn phí

340.000 đ

340.000 đ

 

.biz.vn

350.000 đ

350.000 đ

Miễn phí

.ws

Miễn phí

460.000 đ

460.000 đ

 

.name.vn

30.000 đ

30.000 đ

Miễn phí

.tv, .bz, .co

Miễn phí

610.000 đ

610.000 đ

 

.pro.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.mobi

Miễn phí

460.000 đ

460.000 đ

 

.health.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.mn

Miễn phí

910.000 đ

910.000 đ

 

.ac.vn

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

.name, .biz, .eu, .info

Miễn phí

250.000 đ

250.000 đ

 

Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,)

200.000 đ

200.000 đ

Miễn phí

 1
Tên miền
 
 
Hosting, Server
 
 
Thiết kế Website
 
 
 
 
 
Adword, SEO
 
 
- Những lợi ích
- Thương hiệu đồ dùng/ đồ chơi
- Quy trình vệ sinh, khử trùng
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Rentoys!. Site designed by HALO